Kontakt
Lokacija
Komentar
Registracija vozila
Registracija vozila - Fizička lica
Registracija vozila - Stranci
Registracija vozila - Invalidi
Registracija vozila - Pravna lica
Registracija vozila - Predstavništva
Registracija plovnih objekata
Prenos vlasništva
Osiguranje vozila
AS osiguranje
DUNAV osiguranje
Prodaja vozila
PROTEX - program za firme koje se bave registracijom vozila i osiguranjem vozila
Klima uređaji - Prodaja i ugradnja klima uredjaja
SEL co - Letovanje Tasos
SEL co - Zimovanje
SEL co - registracija vozila, osiguranje vozila, prenos vlasnistva, tehnicki pregled

Vrste osiguranja:
-Obavezno osiguranje odgovornosti vlasnika čamca-plovnog objekta za štete pričinjene trećim licima (narušavanje zdravlja, povrede tela ili smrt) upotrebom plovnog objekta.

-Kasko osiguranje  omogućava pokriće za štete nastale na plovnim objektima usled rizika: sudara, udara, nasukanja, potonuća, nevremena, udara groma, poplava, požara, krađa i drugo.
Sa kasko osiguranjem vaš plovni objekat je siguran za vreme plovidbe ili mirovanja na unutrašnjim vodama.

Osiguranjem su pokriveni: trup, pogonski agregati, oprema, inventar plovnog objekta.

Osiguranje se može ugovoriti na godinu dana ili kraći period (najkraće mesec dana) a prava iz polise kasko osiguranja mogu se preneti (vinkulirati) uz saglasnost osiguranika.

-Osiguranje odgovornosti iz delatnosti čuvanja i održavanja plovnih objekata u marini.

Vrste osiguranja:
-Autoodgovornost

-Kasko osiguranje (potpuno osiguranje vozila sa krađom, utajom i bez krađe)

-Delimično kasko osiguranje (lom stakla,osiguranje putnika)


Da bi ste uradili polisu autoodgovornosti neophodno je doneti saobraćajnu dozvolu i ličnu kartu.
Za kasko osiguranje pored saobraćajne i lične karte neophodno je dovesti vozilo na pregled.
Za delimično kasko osiguranje (lom stakla) pored saobraćajne i lične karte neophodno je dovesti vozilo na pregled.


Način plaćanja:
Autoodgovornost može da se plati na 6 mesečnih rata.

Kasko osiguranje može da se plati na 12 mesečnih rata.

Dunav - Osiguranje vozila

Dunav - Osiguranje plovnih objekata (čamaca, glisera)