Kontakt
Lokacija
Komentar
Registracija vozila
Registracija vozila - Fizička lica
Registracija vozila - Stranci
Registracija vozila - Invalidi
Registracija vozila - Pravna lica
Registracija vozila - Predstavništva
Registracija plovnih objekata
Prenos vlasništva
Osiguranje vozila
AS osiguranje
DUNAV osiguranje
Prodaja vozila
PROTEX - program za firme koje se bave registracijom vozila i osiguranjem vozila
Klima uređaji - Prodaja i ugradnja klima uredjaja
SEL co - Letovanje Tasos
SEL co - Zimovanje
SEL co - registracija vozila, osiguranje vozila, prenos vlasnistva, tehnicki pregled

Potrebna dokumentacija: saobraćajna dozvola, lična karta i vozilo ukoliko nije urađen tehnički pregled, rešenje o invaliditetu iz PIO.

Takse koje se plaćaju za registraciju: administrativna taksa i takse za promenu registarskih tabli a porez na upotrebu motornih vozila ne plaćaju shodno zakonu i to:

1. Osobe sa invaliditetom  sa 80 ili više procenata telesnog oštećenja , na jedno vozilo koje se na njeno ime prvo registruje u jednoj godini.


2. Osobe sa invaliditetom kod kojih postoji telesno oštećenje koje ima za posledicu nesposobnost donjih ekstremiteta nogu od 60 ili više procenta oštečenja, na jedno vozilo koje se na njeno ime prvo  registruje u jednoj godini.


3. Roditelji višestruko ometene dece koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu- na jedno vozilo koje se na njihovo ime, odnosno na ime jednog od njih prvo registruje.


4. Zdravstvene ustanove za ambulantna vozila.


5. Organizacije osoba sa invaliditetom osnovane sa ćiljem pružanja pomoći licima sa invaliditetom, koja su registrovana u skladu sa zakonom - za vozila prilagođena isključivo za prevoz njihovih članova.


6. Ministarstvo unutrašnjih poslova.


7. Vlasnici motocikla na električni pogon, motocikla sa bočnim sedištem na električni pogon i teških tricikala na električni pogon.


Propisani iznos poreza na upotrebu motornih vozila, pored umanjenja iz čl. 4  stav 3 Zakona, dodatno se umanjuje za 50% za putnička vozila, odnosno teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 tona kojima se obavlja autotaksi prevoz kao i specijalna putnička vozila, odnosno teretna vozila čija je najveća dozvoljena masa manja od 3,5 tona za obuku kandidata za vozače sa ugrađenim duplim nožnim komandama.

Registracija vozila za lica sa invaliditetom