SEL co - registracija vozila, osiguranje vozila, prenos vlasnistva, tehnicki pregled
Kontakt
Lokacija
Komentar
Registracija vozila
Registracija vozila - Fizička lica
Registracija vozila - Stranci
Registracija vozila - Invalidi
Registracija vozila - Pravna lica
Registracija vozila - Predstavništva
Registracija plovnih objekata
Prenos vlasništva
Osiguranje vozila
AS osiguranje
DUNAV osiguranje
Prodaja vozila
PROTEX - program za firme koje se bave registracijom vozila i osiguranjem vozila
Klima uređaji - Prodaja i ugradnja klima uredjaja
SEL co - registracija vozila, osiguranje vozila, prenos vlasnistva, tehnicki pregled

Vozilo se registruje na ime vlasnika vozila. Ako je vozilo svojina više lica, registruje se na ime jednog od tih lica, prema njihovom sporazumu.


Zahtev za registraciju vozila i zahtev za produženje važenja registracije vozila podnosi vlasnik vozila. Zahtev sadrži: tehničke podatke o vozilu iz dokumentacije proizvođača ili priznatih kataloga za vozilo. Tačnost unesenih podataka overava ovlašćena organizacija za vršenje tehničkog pregleda vozila. Uz zahtev vlasnik vozila prilaže i:

1) dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, kao i uverenje o izvršenom ispitivanju, kad je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno, koji važi na celoj teritoriji Republike Srbije, pri čemu dokaz o tehnikčoj ispravnosti vozila ne sme biti stariji od 30 dana;

2) dokaz o uplati propisanih taksi i izmirenju drugih obaveza propisanih zakonom i drugim propisima donesenim na osnovu zakona (obavezno osiguranje, carina, porez i druge obaveze u vezi sa registracijom vozila);

3) dokaz o poreklu, odnosno vlasništvu vozila, ako se vozilo prvi put registruje ili prilikom promene vlasništva i dokaz o poreklu šasije koja je naknadno ugrađena;

4) dokaz o identitetu vlasnika vozila (lična karta -za fizička lica, odnosno dokaz o upisu u registar kod nadležnog organa -za pravna lica).

Za registraciju plovnih objekata potrebno je:

-Plovidbena dozvola


-Uplata odgovarajućih taksi


-Polisa osiguranja


-Lična karta vlasnika


-Tehnički pregled plovnog objekta
Uslugu registracije i tehničkog pregleda možemo obaviti u vaše ime u kapetaniji.

Registracija vozila

Registracija plovnih objekata