Kontakt
Lokacija
Komentar
Registracija vozila
Registracija vozila - Fizička lica
Registracija vozila - Stranci
Registracija vozila - Invalidi
Registracija vozila - Pravna lica
Registracija vozila - Predstavništva
Registracija plovnih objekata
Prenos vlasništva
Osiguranje vozila
AS osiguranje
DUNAV osiguranje
Prodaja vozila
PROTEX - program za firme koje se bave registracijom vozila i osiguranjem vozila
Klima uređaji - Prodaja i ugradnja klima uredjaja
SEL co - Letovanje Tasos
SEL co - Zimovanje
SEL co - registracija vozila, osiguranje vozila, prenos vlasnistva, tehnicki pregled

Potrebna dokumentacija: saobraćajna dozvola (ukoliko je vozilo bilo registrovano u našoj zemlji)

Pasoš, Uverenje o boravku za strance iz SUP-a Savski venac, karton o prijavi boravka I vozilo ukoliko nije uradjen tehnički pregled.

Takse i osiguranje su potpuno iste kao i za domaća fizička lica. Ukoliko je vozilo bilo registrovano potrebno je doneti stare table sa oznakom 999 koje se odjavljuju u MUP-u u Ljermontovoj ulici.

Vise se ne izdaju table sa oznakom 999.

Ukoliko se vozilo uvozi mora biti plaćena carina i porez.

Stranci